Fotografen sparar deras, samt minderårigas som kunden är målsman för, personuppgifter (ex. namn, postadress och mejladress) under obegränsad tid. Dessa personuppgifter används av fotografen till att kontakta kunden och kommer inte lämnas ut till tredje part. Kunden kan när som helst begära att få se vilka personuppgifter som finns sparade samt begära att få dessa rättade – eller raderade så att fotografen inte längre har tillgång till dem, utöver de uppgifter fotografen enligt bokföringslag måste spara.

Fotografen sparar deras, samt minderårigas som kunden är målsman för, foton under obegränsad tid. Dessa foton kommer i det fall kunden godkänner att användas på fotografens hemsida och/eller i annan marknadsföring. De kommer inte lämnas ut till tredje part utan kundens medgivande. Kunden kan när som helst begära att få veta vilka foton som finns sparade samt att få dessa raderade så att fotografen inte längre har tillgång till dem.